Deklaration - En hel del om din DeklarationDeklaration

Deklaration

Deklaration har sitt ursprung från det latinska ordet declara'tion vilket betyder förklaring eller tillkännagivande. Den deklaration som alla personer eller företag innebär att man i sin deklaration förklarar eller tillkännager de inkomster som har kommit in under deklarationsperioden.

Olika typer av deklaration

Det finns flera olika typer av ekonomiska deklarationer som juridiska eller fysiska personer lämnar regelbundet till Skatteverket.

 • Självdeklaration är en redovisning som företag och privatpersoner ska göra regelbundet för att beskriva sina intäkter.
 • Inkomstdeklaration är den vanligaste benämningen på den deklaration som ska lämnas in varje år av alla löntagare och kallas även för självdeklaration.
 • Skattedeklaration ska alla företag lämna in regelbundet för att redovisa moms och arbetsgivaravgifter.


Skatteverkets roll vid deklarationer

Skatteverket har en mycket viktig roll för Sveriges ekonomi. Merparten av statens intäkter kommer i form av skatter som beräknas utifrån någon deklaration och målet för Skatteverket är inte att maximera skatteintaget utan huvudsyftet med skatteverket är att:

Deklarationer
 • Säkerställa att alla företag ges samma förutsättningar till jämbördig konkurrens genom att alla ska betala sina arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter.
 • Ta in skatt enlig riksdagens beslut och lagar från alla berörda personer och företag.
 • Underlätta för företag och privatpersoner att enkelt och effektivt kunna deklarera på ett effektivt och rättvist sätt.

Självdeklaration

Självdeklarationen är en deklaration som företag och personer ska fylla i och lämna till skattaverket senast den 2 maj varje år. Denna deklaration är ett intyg på att en persons på heder och samvete intygar de inkomster och intäkter överensstämmer med verkligheten.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är ett annat namn på självdeklaration och används endast av fysiska personer. Oftast kallas inkomstdeklarationen enkelt för deklaration.

Enkel inkomstdeklaration

De flesta personerna i Sverige som ska deklarera kan göra sin deklaration fantastiskt enkelt. Skatteverket samlar in uppgifter eller får skatteuppgifter tillskickat från många olika typer av verksamheter så som:

Deklarationer
 • Arbetsgivare
 • Försäkringskassan
 • Arbetslöshetskassor
 • Försäkringsbolag
 • Pensionsbolag
 • Banker
 • Kreditinstitut
 • Företag inom RUT och ROT

Tack vare att Skatteverket får in alla dessa uppgifter så klarar sig det flesta i Sverige med att granska och godkänna de uppgifter Skatteverket samlat in. Det enda som dessa personer behöver göra är att godkänna uppgifterna via internet och sin e-legitimation, SMS eller ett enkelt telefonsamtal.

De som har sålt aktier och ibland även fonder under året eller sålt fastigheter behöver dock göra sin egen deklaration eller kan ta en redovisningsbyrå till hjälp med deklarationen.

Företagens nytta av Deklarationen

Även företagen har nytta av att göra en deklaration eftersom alla de uppgifter som samlas in till deklarationen utifrån bokföringen kan också ligga som underlag till årsredovisningen.